Kjørebok 2017 – ryddig og enkel å bruke

Kjørebok 2017

Kjørebok 2017

KJØREBOK, KJØRELISTE, BIL, BILGODTGJØRELSE: Kjørebok 2017 foreligger nå, samtidig som Kjørebok 2016 fortsatt er i salg.

Denne årlige kjøreboka tas i bruk av stadig flere firmaer og privatpersoner. Svært enkel å bruke – fullt oppdatert. Trykt hefte, A5-format. Passer glimrende i bilens hanskerom.

«… ryddige og enkle å bruke … tilfredsstiller ligningskontorets krav til kjørebøker … en nyttig og viktig investering.» (Dine Penger)

Kjøp RISANGERS KJØREBOK 2017 hos Adekvat

Kjøp RISANGERS KJØREBOK 2016 hos Adekvat

Regnskapsrådgivere og skattemyndigheter gir sterke signaler om at all kjøring i tjeneste eller i næring må være tilfredsstillende dokumentert for å unngå skattesmell. Vår kjørebok anbefales, nettopp fordi den er så lett å fylle ut på stedet og så godt egnet til å ha liggende i bilen. Kjøreboka gir klar beskjed.

Trykt kjørebok OK

Også i 2017 er det normalt tilstrekkelig å dokumentere kjøring i yrke og virksomhet ved utfylling av trykt kjørebok eller tilsvarende.

Kun på to klart definerte områder det vil bli stilt krav om elektronisk kjørebok i 2017 (som i 2016):

  1. Tilfeller der skattyteren ønsker å bli beskattet for fordel ved privat bruk av firmabil eller yrkesbil ut fra faktisk dokumentert kjøring privat (i stedet for etter sjablongregel).
  2. Tilfeller der skattyteren vil ha redusert fordelssats ved å dokumentere at firmabil eller yrkesbil er brukt mer enn 40.000 km i yrket. (Satsen settes da til 75 prosent av ordinær fordelssats.)