Har du bil uten forsikring? Gebyr: Tusenlapp i uka!

BIL, KJØRETØY, FORSIKRING, ANSVARSFORSIKRING, GEBYR: Eier du et registrert kjøretøy uten gyldig ansvarsforsikring, får du et gebyr for hver dag kjøretøyet er uforsikret. Gebyret for en vanlig personbil er en tusenlapp i uka.

Dette kan du unngå ved å kjøpe forsikring eller avregistrere kjøretøyet.

Forsikringsplikt

Alle registrerte kjøretøy skal ha forsikring (ansvarsforsikring) – og det gjelder uansett om kjøretøyet er i bruk eller ikke. Dette er pålagt etter bilansvarsloven §15, og det er eieren av kjøretøyet som er ansvarlig for at kjøretøyet er forsikret.

De som mangler lovpålagt ansvarsforsikring på kjøretøyet sitt risikerer å bli holdt økonomisk ansvarlig for skader som oppstår ved en trafikkulykke.

Uten forsikring må eieren i etterkant tilbakebetale erstatningen som de skadelidte får gjennom Trafikkforsikringsforeningen.

Ved alvorlige personskader kan beløpet komme på flere millioner kroner, noe som kan ruinere økonomien til eieren av det uforsikrede kjøretøyet.

På min side kan du se om dine kjøretøy er forsikringspliktige, og om de er forsikret i henhold til motorvognregisteret.

Hva betyr dette for deg?

Har du ikke forsikret kjøretøyet ditt, får du et gebyr fra Trafikkforsikringsforeningen (Forskrift om gebyr for uforsikret motorvogn).

I tillegg til gebyret kreves det inn en trafikkforsikringsavgift til staten (tidligere het dette årsavgift).

Dersom gebyret og trafikkforsikringsavgiften ikke betales, vil det til slutt gå til inkasso.

Hvordan kan du unngå gebyr?

  • Har du fått brev om at du ikke har gyldig forsikring, men mener at dette er feil, må du kontakte forsikringsselskapet ditt.
  • Er kjøretøyet ditt ikke i bruk eller ikke i kjørbar stand, kan du levere inn skiltene til Statens vegvesen.
  • Er kjøretøyet kun i bruk deler av året, må det likevel avskiltes for tiden det ikke er i bruk for at du skal unngå å betale forsikring for den tiden.
  • TIPS! Skiltene kan du få oppbevart gratis på trafikkstasjonen i seks måneder.
  • Mener du at kjøretøyet allerede er avregistrert eller vraket, må du kontakte Statens vegvesen for å unngå gebyr.
  • Står du oppført med et kjøretøy som er stjålet, bør du kontakte politiet og sikre at det er meldt stjålet for å unngå framtidig gebyr.
  • Har du solgt kjøretøyet, må du passe på at korrekt salgsmelding er blitt innlevert.

Gebyrsatser

  • Moped, traktor, motorredskap, veterankjøretøy kr 50,- per dag
  • Personbil, varebil, campingbil, beltebil, motorsykkel, beltemotorsykkel (snøscooter) kr 150,- per dag
  • Buss, lastebil kr 250,- per dag

Bakgrunn for gebyret

Fram til denne gebyrordningen trådte i kraft 1. mars 2018 ble alle kostnader som TFF ble påført når ukjente eller uforsikrede kjøretøy gjorde skade, finansiert av forsikringsselskapene. Forsikringsselskapene på sin side fikk dekket disse kostnadene via forsikringsinnbetalingene fra sine kunder.

I 2017 var over tre prosent av alle forsikringspliktige kjøretøy i Norge uforsikret. I Sverige, som har hatt en tilsvarende gebyrordning siden 1970-tallet, er under én prosent av kjøretøyene uforsikret.

Gebyrordningen ble vedtatt av Stortinget i desember 2017. Trafikkforsikringsforeningen krever inn gebyret. Innbetalte gebyrer skal dekke skadene forvoldt av uforsikrede og ukjente kjøretøy (bilansvarslovens § 10).

Du kan lese mer om kjøretøy, forsikringsplikt og salgsmeldinger hos Statens Vegvesen.

Bilhold kan være en større kostnad i småbedrift/næring enn du er klar over. Kanskje det er mulig å gjøre noe med den kostnaden? Les mer om dette i vår ebok 013 Billigste bilhold i småbedriften. Den inngår også som én av 42 ebøker i DrivBedre-pakken Skatt&Økonomi.

Oversikt: Se alle ebøkene i DrivBedre-pakken Skatt&Økonomi

Kjøp DrivBedre-pakken til kun kr 9,50 per ebok

Gjør deg nytte av dette tilbudet nå! (Se hvor enkelt det er å lese våre ebøker her)