Dyrere å bruke egen bil i jobben: Nye satser, mer skatt

BIL, BILGODTGJØRELSE, KM-GODTGJØRELSE, JOBB, EGEN BIL: Det er blitt dyrere å bruke egen bil i jobben. Norske arbeidstakere blir fra og med 22. juni 2018 skattet av 40 øre per km de kjører for arbeidsgiveren. Dette er fastsatt av en en nedsatt tvistenemnd.

Satsen for kilometergodtgjørelse ble fra og med 22. juni 2018 redusert fra kr 4,10 per kilometer til kr 3,90 av nemnda. Her hadde de ansattes organisasjoner krevd en økning til kr 5,30, men dette ble altså avvist.

Skattefri kilometergodtgjørelse ved bruk av privat bil i jobben ble samtidig satt til kr 3,50 per kilometer – uansett kjørelengde – med virkning fra 22. juni 2018.

Denne skattefrie satsen gjelder også ved bruk av elbil og for arbeidstakere med arbeidssted Tromsø. Satsen gjelder også for reiser utenlands.

Satsene for skattefrie tillegg for passasjér, bruk av tilhenger osv og skattefrie satser for andre transportmidler enn bil følger særavtalen.

MERK! Statens sats for kjøregodtgjørelse er i Statens reiseregulativ på kr 3,90 per kilometer. Differansen mellom satsene betyr i praksis at arbeidstakere nå skatter av 40 øre av det de får betalt per kilometer for å bruke privatbilen i jobben.

Mange endringer fra 22. juni 2018

  • Satsen for kilometergodtgjørelse reduseres fra kr 4,10 per kilometer til kr 3,90.
  • Satsen for kost på innenlands reise over 12 timer med overnatting økes til 754 kroner (fra 733 kroner).
  • Satsen for kost på innenlandsreiser mellom 6 og 12 timer er 297 kroner (fra 289 kroner).
  • Satsen for kost på innenlandsreiser over 12 timer uten overnatting økes til 552 kroner (fra 537 kroner).
  • Kompensasjonstillegget for utenlandsreiser økes fra 491 til 515 kroner per døgn.
  • Trekket i kostpengene er uendret på innenlandsreiser, mens utenlandsreiser endres til 20 prosent trekk for frokost (fra 10 prosent), til 30 prosent for lunsj (fra 40 prosent) og skal fortsatt være 50 prosent for middag.
  • Måltidstrekk skal baseres på satsen for reiser over 12 timer med overnatting, selv om reisen er kortere.
  • Taket på pris på overnatting innenlands strykes.

Satsene vil også få konsekvenser for ansatte i bedrifter som har valgt å følge statens reiseregulativ i fastsetting av godtgjørelser.