Årsavgiften på bil fjernes

BIL, AVGIFT, ÅRSAVGIFT: Finansdepartementet ønsker at 2016 skal bli det siste året med årsavgift på bil. Departementet ønsker i stedet en avgift på trafikkforsikringer. Det nye er at bileierne med den nye ordningen bare vil betale for den tiden bilen er i bruk.

Forslaget om årsavgift ble sendt ut på høring i 2015.

Planen er at avgiften på trafikkforsikringer skal belastes bileierne sammen med innkrevingen av forsikringspremien. Dermed slipper bileierne med å få en stor faktura en gang i året.

Både forsikringsbransjen og foreningen til biloppsamlerne er positive.

Bransjen vil slippe utfordringer med opphopning av kjøretøy:

–  Rett før fristene går ut, har vi ofte en kø av privatpersoner og forsikringsselskap som skal ha kjøretøy vraket. Den foreslåtte ordningen om å fjerne årsavgift gir en bedre spredning på bilene som kommer inn. For bileierne betyr det også at de ikke betaler mer avgift enn nødvendig. Vraker de bilen i oktober, betaler de avgift til oktober, sier daglig leder Tone Hausmann på bilopphuggeriet Haldorsen AS i Sørreisa til NRK.

Vi minner om vår ebok 013 Billigste bilhold i småbedriften (inngår også til rabattpris kr 9,90 som del av DrivBedre-pakken)


Kunder om DrivBedre-pakken Skatt&Økonomi: “Utrolig mye nyttig informasjon. Veldig verdifull tjeneste” – “Har spart meg for titusenvis av kroner” – “Hadde aldri hatt mulighet til å finne ut av denne informasjonen selv” – “Sparte meg for mye penger” – “En god investering!” – “Prisen tatt i betraktning var det ingen tvil om å kjøpe hele pakken” Les flere kundeutsagn