E-bok 017: Sykepenger og trygd i småbedriften

Det er viktig at den som driver for seg selv har oversikt over hvilke trygderettigheter som kan bli aktuelle ved sykdom, svangerskap, arbeidsløshet eller skade. Oppdatert med de siste nyhetene.

Pris e-bok (epub): Kr 119,- ekskl mva.
Kun kr 26 som del av
 DrivBedre-pakken

Kjøp denne e-boka
Kjøp DrivBedre-pakken Skatt&Økonomi

I denne eboka finner du oversikten som skulle gi det komplette bildet, både for den som er ansatt i eget AS eller lignende, og for den som er selvstendig næringsdrivende. Det er viktig å kjenne de gjeldende kravene. Ikke minst viktig er kanskje tipsene om hvilke tiltak man bør gjennomføre – før det blir aktuelt å kreve trygdeytelser.

OVERSIKT OVER INNHOLDET

SYKDOM

 • Hovedreglene om sykepenger: Arbeidstakere, lønnsfrilansere, næringsdrivende
 • Arbeidsavklaringspenger
 • Avventende sykmelding
 • Raskere tilbake
 • Tettere oppfølging og strenge sanksjoner ved sykmelding av arbeidstakere
 • Gradert (delvis) sykmelding
 • Sykepengegrunnlaget
 • Feriepenger av sykepenger
 • Sykepenger til næringsdrivende
 • Dokumentasjon av arbeidsuførheten: Næringsdrivende
 • Sykepenger til frilanser med lønnshonorar
 • Dokumentasjon av arbeidsuførheten: Frilanser
 • Kombinerte inntekter: Arbeidstaker, frilanser, næringsdrivende
 • Sykepenger til arbeidstaker/ansatt i eget AS
 • Sykepenger hvor lenge?
 • Arbeidsgiverforsikring mot ansvar for sykepengebetaling
 • Egenmelding for arbeidstakere
 • Opphold i institusjon
 • Mer om sykepengereglene
 • Helseforsikring

SVANGERSKAP, FØDSEL, ADOPSJON

 • Svangerskapspenger
 • Foreldrepenger ved fødsel og adopsjon
 • Kontantstøtte
 • Omsorgspenger syke barn: Næringsdrivende, frilansere

DAGPENGER VED ARBEIDSLØSHET

 • Dagpenger til frilansere og ansatte
 • Ikke dagpenger til næringsdrivende
 • Dagpenger når arbeidsløse starter firma
 • Dagpenger under permitteringer
 • Dagpenger til flere kvinner

YRKESSKADE

 • Yrkesskadeforsikring
 • Ytelser ved yrkesskade
 • Sykepenger ved yrkesskade

FRA 2015: UFØRETRYGD

Les her hva våre kunder sier

Kjøp denne e-boka
Kjøp DrivBedre-pakken Skatt&Økonomi

Kunder om DrivBedre-pakken Skatt&Økonomi: «Utrolig mye nyttig informasjon. Veldig verdifull tjeneste” – “Har spart meg for titusenvis av kroner” – «Hadde aldri hatt mulighet til å finne ut av denne informasjonen selv”  – «Sparte meg for mye penger» – «En god investering!» – “Prisen tatt i betraktning var det ingen tvil om å kjøpe hele pakken»  Les flere kundeutsagn

MERK! Pengeboka og Arveboka inngår også i DrivBedre-pakken Skatt&Økonomi.